De missie

samen maken we luierrecyclage mogelijk

 
icon-earth-shadow.png

Waarom is het recyclage proces van luierafval zo belangrijk?

Luierafval is een gigantisch probleem: alleen al in België zorgt luierafval van kinderdagverblijven jaarlijks voor 7,97 miljoen ton CO2 uitstoot. Dit is niet houdbaar. Als we erin slagen luierafval volledig te recycleren dan kunnen we de CO2 uitstoot veroorzaakt door luierafval stoppen en er mee voor zorgen dat de opwarming van de aarde onder 1,5 °C blijft.

Wat gebeurt er nu met vuile luiers?

Op dit moment belanden vuile luiers op de afvalberg of in de verbrandingsoven, met de gigantische CO2 uitstoot en het gekende broeikaseffect als gevolg.

Wat houdt een luierrecyclageproces precies in?

De vuile luiers worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen zoals kunststof, cellulose en meststoffen, en ook biogas voor groene energie. De nieuwe grondstoffen kunnen dan verwerkt worden tot nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld flesdopjes, bloempotten of parkbankjes.

Wordt dit in de toekomst ook van overheidswege verplicht?

De Vlaamse regering overweegt om luierrecyclage verplicht te maken. Het Woosh project krijgt alvast de steun van OVAM als proefproject om deze ‘recyclage(r)evolutie’ te evalueren.

Kan Woosh het opgehaalde luierafval nu al recycleren?

Op heden worden de luiers nog niet gerecycleerd, omdat er nog geen installaties in België zijn om luierafval te verwerken. Toch hebben we het ingezamelde luierafval nodig als eerste stap om investeerders ervan te overtuigen dat er genoeg aanvoer van luierafval beschikbaar zal zijn om een luierrecyclagefabriek te kunnen vullen. Hoe meer kinderdagverblijven en ouders zich aansluiten bij Woosh, hoe sneller we dit kunnen realiseren.

Waarom bestaan er nog geen luierrecyclage-installaties in België?

Er worden op dit moment geen luierrecyclage-installaties gebouwd omdat er geen grootschalige inzameling is van luierafval. Dus hoe sneller we grote hoeveelheden luierafval kunnen ophalen, hoe sneller er zal geïnvesteerd worden in een installatie.

Wanneer denken we een eerste luierrecyclage-installatie in België te kunnen realiseren?

Wij zijn op dit moment betrokken bij de eerste stappen van een luierrecyclage installatie die als alles goed gaat tegen augustus 2022 operationeel zal zijn.

Geïnteresseerd als kinderdagverblijf?

Contacteer ons voor meer informatie over de Woosh luier service en vraag een test pakket aan van Little Big Change luiers.